Stäng
Brett Sortiment Snabb leverans 25 års erfarenhet Fri frakt från 1000 kr

Att starta ett akvarium

Minsta utrymme

Akvariets volym, yta och djup ska vara anpassat efter fiskarnas storlek, antal och beteende. Det bör inte vara mindre än 40 liter i akvariet (utdrag ur Jordbruksverket.se).

Grundregeln är att du inte får hålla fiskar i klotformade akvarier. Anledningen är att det är svårt att uppfylla fiskarnas krav på volym, syresättning och inredning i dessa. Det är svårare att skapa balans p.g.a. av ständiga vattenbyten som stör balansen och är slitsamt för fiskarna (utdrag ur www.jordbruksverket.se). I ett klotformigt akvarium blir vattenytan för liten för att syresättningen ska fungera naturligt och därför uppstår lätt syrebrist i vattnet.

Olika fiskarter har olika beteenden, fiskarter som normalt lever i stim bör hållas tillsammans med fiskar av samma art. Ett akvarium blir mer harmoniskt med färre arter med desto fler individer i ett stim. En tumregel att tänka på är 1 l vatten/ 1 cm fisk, det är måttet på den vuxna fisken man räknar på!

 

Placering

Var ska akvariet stå? Ett akvarium på 54 liter med vatten och grus väger ca 80 kg. Det är därför bra att ha en ordnad plats för akvariet! Det är också viktigt att bordet akvariet ska stå på är plant så det inte blir bristningar i fogar eller glas!

Tänk på att inte placera akvariet i direkt solljus då detta kommer att medföra oönskad algblomning och om akvariet står mörkt syns fiskarna bättre. Tänk också på att det krävs minst 3 el-kontakter där akvariet ska stå!

OBS! Om ni ska ha en bakgrund. Tänk på att sätta fast den innan akvariet sätts på plats och fylls på med vatten. Applicera gärna Seaview när du sätter fast bakgrunden, enklare och snyggare än tejp.

 

Inredning

För att fiskar ska må bra behöver de möjlighet att gömma sig och söka skydd. Därför måste minst en sida av akvariet vara insynsskyddad, antingen av vägg eller bakgrund.

Börja med att installera pump(filter) och värmare, pumpen på ena kortsidan så det blir ordentlig cirkulation i vattnet. OBS! Starta inte elektroniken förrän akvariet är vattenfyllt!

Tvätta grus i varmt vatten så dammet försvinner och lägg ev. rötter i vatten och skrubba försiktigt för de kan missfärga akvarievattnet. Lägg i ett lager på ca 5-7cm grus och gärna med lite lutning så att det är högre bak, då blir det en djupare effekt än om gruset ligger plant. Det beräknas ca 1 liter grus per 10 liter vatten.

Häll nu i 1/3 del vatten i akvariet. Tips: lägg en tallrik upp och ner i botten och häll vattnet på den så ligger gruset kvar på plats. Använd kallt vatten då du fyller på, varmt vatten kan innehålla skadliga bakterier.

Plantera ner växterna. Du tar bort korgen och vadden runt rötterna och trycker försiktigt ner de i gruset, en rekommendation är att plantera lågväxande fram och högväxande baktill. Eftersom nu vattnet inte innehåller någon näring för växterna så rekommenderar vi att tillsätta detta i ett nystartat akvarium, det finns olika sorters växtnäring på din zoo-butik. Det beräknas minst 1 kruka per 10 liter vatten.

Fyll sedan på med resten av vattnet så att pumpens övre del hamnar strax under ytan men lämna några centimeter från kanten för att kunna lägga i fiskpåsarna så småningom.

Tillsätt vattenberedningsmedlet (bl.a. för att skona fiskens slemhinnor) och bakteriekultur enligt dosering. Sätt igång pump och värmare, värmaren ska stå på ca 25 grader det är vad de flesta fiskar trivs bäst med. Det är bra att ha en termometer så ni kan se att det blir rätt temperatur och att värmaren gör sitt jobb. Nu när pumpen är igång ska det bli en vågrörelse på ytan, då syresätts vattnet.

 

Ett täckglas och belysning på plats så är akvariet klart.

Viktigt med bra vatten: Kvalitén på det vatten fiskarna hålls i är mycket viktigt. Du måste anpassa pH-värdet(7,2 för de flesta fiskar), salthalt och vattentemperatur efter vilka arter som finns i akvariet. Du måste även anpassa tekniska hjälpmedel som luftpumpar och reningsanläggningar efter fiskarten och antalet fiskar. Det är också viktigt att vattenkvalitén är stabil (utdrag ur Jordbruksverket.se)

 

Hur fiskarna ska skötas

Ett akvarium med färgglada fiskar som simmar omkring bland gröna växter kan vara ett mycket dekorativt inslag i ett hem. Men tänk på att akvariefiskar är levande varelser. Har du ett akvarium måste du följa djurskyddslagen för akvariefiskar (utdrag ur Jordbruksverket.se)

Om en fisk blir stressad av eller visar aggressivitet mot andra fiskar måste du som djurhållare agera för att få balans mellan fiskarna i akvariet. Du måste också vara uppmärksam på om fiskarna blir sjuka. Vänd dig till en zoohandel för att få råd (utdrag ur Jordbruksverket.se)

Efter några dygn och vattnet klarnat är det dags att introducera lite fisk. Börja med ett fåtal fiskar av tåliga arter och vänta 1-2 veckor till nästa inköp, detta för att de godartade bakterierna ska få en bra möjlighet att komma igång i akvariet. Det är dessa bakterier som småningom kommer att hjälpa till att bryta ner avföring och andra föroreningar i akvariet. Så fortsätter man att tillsätta fisk med några veckors mellanrum.

Ex på ett förstaköp kan vara stimfiskar och ett par bottenlevande fiskar som äter överbliven mat.

 

Introduktion

När du kommer hem med fiskarna i en påse så är det inte bara att öppna och släppa i fiskarna, de behöver introduceras eftersom vattenvärdet är olika i påsen och i ditt akvarium. Placera påsen med fiskarna i ditt akvarium och låt de flyta där i 10-15min så att vattnet temperaturutjämnas med akvariets vatten. Efter det öppnar ni påsen och häller i någon deciliter vatten från akvariet, denna procedur upprepas 2-3 ggr med ca 10min mellanrum, låt sedan fiskarna simma ut.

Tips: Ha gärna belysningen släckt under tiden för att hålla fiskarna lugna!

Under hela introduktionen (3-4 veckor) bör du undvika att göra vattenbyten, slamsuga eller rengöra filtret då dessa åtgärder gör det svårare för bakterierna att etablera sig, mata också sparsamt.

 

Utfodring

Torrfoder

Många nybörjare brukar mata för mycket. Vad som händer när man matar för mycket är att fiskarna inte hinner äta upp all mat utan en stor del av maten hamnar på botten. Torrfodret som hamnat på botten blir en grogrund till algblomning och försämring av vattnet. Om du får för höga halter av Nitrit, som bl.a. orsakas av övermatning, mår fiskarna dåligt och i värsta fall dör.

Därför är det viktigt att mata mer ofta och lite och ha bottenätande fiskar, det är lättare att mata ihjäl dina fiskar än att svälta ihjäl dom.

Tips: Lägg i så pass mycket torrfoder att fiskarna hinner äta upp allt på någon minut. Vänta sedan en liten stund och lägg i lika mycket till. Mata 1 gång per dag.

Frysfoder

Röda mygglarver bl.a. är en komplettering till torrfodret. Fryst foder ger vitalitet och lyster till fiskarna och bör utfodras ett par gånger i veckan varvat med torrfoder. Det finns olika sorters frysfoder.

Weekend / Semesterfoder

Det finns olika sorters foder, beroende på hur lång tid fiskarna ska vara ensamma. Näringslösning eller foder. Prata med din zoo-butik om vad som passar bäst för ditt akvarium.

 

Städning

Ett klassiskt nybörjarfel är att man gör för rent i akvariet. Många tar och byter allt vatten och kokar gruset i tron att man gör rätt. Vad problemet blir då är att man dödar alla godartade bakterier och fiskarnas slemhinnor och organ kan ta skada vilket leder till att de blir sjuka och kanske dör.

Börja med att dra ur sladdarna till all elektronik.

Plocka ur filtret i pumpen och krama ur under rinnande kallt till ljummet vatten, återigen för att inte förstöra bakteriefloran.

Plocka bort fula växter och blad och rengör glasets insida med algskrapa eller svamp.

Ta en slamhävert och pumpa ur 1/3 del av vattnet, samtidigt som du kör runt med munstycket i gruset runt växterna och tomma ytor, i en hink du har nedanför akvariet.

Fyll upp med vatten och koppla in elektroniken.

Pumpen kan du rengöra efter några timmar igen om vattnet har blivit väldigt grumligt (smutsigt) efter rengöringen.

Dosera i vattenberedningsmedel efter det antal liter vatten du fyllt på efter städningen.

Vattenbyten med lite städning bör göras varannan till var tredje vecka.

 

Tänk på att aldrig koppla in en varm värmare i kallt vatten, då den kan spricka!

 

Alger

Förr eller senare kommer ditt akvarium att få alger och får man för mycket så blir det ett problem. Det finns olika typer av alger som blir av olika orsaker:

 

Brunalger

Små bruna fläckar på glaset som är enkelt att få bort med en svamp.

Orsak: Dom bildas när det är för lite med ljus i akvariet.

Gör så här: Öka upp antalet ljustimmar

 

Grönalger

Gröna fläckar på glaset som sitter hårdare än brunalger och tas bort med algskrapa.

Orsak: Dom bildas när det finns för mycket ljus i akvariet

Gör så här: Dra ner antalet ljustimmar, kontrollera lysröret. Är det mer än 1år är det dags att byta då gasen i lysröret ändras med tiden. Skaffa ett par algätare.

 

Tofsalger

Ser ut som små tofsar som växer på stenar och växter och är svåra att skrapa bort.

Orsak: Dom bildas när det finns för mycket näring i vattnet, ofta p.g.a. för kraftig utfodring eller för få

vattenbyten.

Gör så här: Kontinuerliga vattenbyten. Snabbväxande växter ex. Cabomba, Vattenpest eller Hornkärv som

"stjäl" näringen från algerna. Dra ner på utfodringen och du kan även ha Siamesiska algätare som äter tofsalger.

 

Vid extrem algblomning måste preparat användas. Kom in till oss så hjälper vi dig.

 

Växter

Välmående växter är en tillgång i akvariet. Dom tillför syre i vattnet så länge ljuset är tänt, fiskarnas avföring blir näring till växten så därför, när man städar på botten, inte städa där växterna är planterade. Dessutom tar de upp till viss del nitrat och fosfat. Man sköter om växterna precis som krukväxter, ansa bort fula blad. Fula blad som förmultnar gör att vattenkvaliteten blir sämre och fiskarna blir dåliga.

Växter har ett behov av alla typer av näringsämnen. Det betyder att hälsosam tillväxt utan alger är enbart möjligt om alla förhållanden består av: Ljus, koldioxid, kväve, kalium etc. Saknas någon del resulterar detta i ojämn eller tom avstannande tillväxt.

3 grundstenar för välmående växter: Ljus, kol och näring

 

Ljus

Lysrören tappar i effekt efter ungefär ett år och det är då viktigt att man köper nya. Byt ett i taget för att göra små förändringar. En reflektor ovanpå lysröret ökar effekten markant eftersom den fungerar som en spegel. Röret ska inte vara högre upp än ca 50-60cm från växterna och lystiden bör vara 8-12 timmar per dag då växterna bara har en tillväxt på ca 12 timmar.

 

Koldioxid (kol)

När du ökar ljusmängden och tillför koldioxid (finns att köpa i din zoo-butik) kommer du att öka tillväxten hos dina växter. I samband med ljuset och koldioxiden måste det också finnas näring till växterna, om inte så får algerna försprång som har betydligt mindre näringsbehov.

 

Näring

Fiskarnas avföring ger näring till växterna vid ett väl balanserat akvarium. Vid ett nystartat akvarium rekommenderas att köpa växtnäring i zoo-butik. Det finns lite olika varianter beroende på akvariets storlek och antal växter.